Kontakt

Stredisko ČMS Geologické faktory

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Oddelenie inžinierskej geológie
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

vedenie strediska ČMS Geologické faktory: RNDr. Pavel Liščák, CSc.

parciálny informačný systém monitoringu: RNDr. Ľubica Iglárová